Wersja historyczna publikacji, ważna od: 01.06.2021 07:32:44 do: 22.06.2021 14:19:53, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

28.05.2021r. – PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA ZADANIA BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI CHOCICZA MAŁA W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

WSSE “Invest-Park” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert (propozycji cenowej) na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej w Brzegu” w zakresie: wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych, projektu dróg wewnętrznych wraz z włączeniem do istniejącej drogi powiatowej, projektu kanalizacji deszczowej wraz z komorowym systemem rozsączającym, projektu oświetlenia ulicznego, projektu kanału technologicznego dla sieci teletechnicznych, projektu stałej organizacji ruchu, branżowych przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującym dla tego terenu MPZP wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę. Załączniki: projekt zagospodarowania terenu: –Rys.1 Proj. Zagospodarowania Terenu –Rys.2 Proj. Zagospodarowania Terenu –Rys.3 Roj. Zagospodarowania Terenu plan zbiorczy uzbrojenia: –Rys.13 Plan Zbiorczy Uzbrojenia –Rys.14 Plan Zbiorczy Uzbrojenia –rys.15 – plan zbiorczy uzbrojenia zakres opracowania/ aktualizacji Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 7.06.2021 r. (do godz. 10:00) na adres mailowy Zamawiającego di@invest-park.com.pl w tytule wiadomości mailowej proszę wpisać: „Oferta na zaproszenie do składania ofert dotycząca wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej w Brzegu”. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Departament Inwestycji E-mail: m.cendrowicz@invest-park.com.pl Tel.: +48 74 664 91 51

    Metryczka