Wersja historyczna publikacji, ważna od: 07.05.2021 09:53:30 do: 24.09.2021 10:18:04, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

    Krzysztof Drynda – Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Piorun – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Jóźwik – Sekretarz Rady Nadzorczej Monika Mika – Członek Rady Nadzorczej Michał Pyka – Członek Rady Nadzorczej Renata Surma – Członek Rady Nadzorczej
  Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa  umowa spółki.

Metryczka