Wersja historyczna publikacji, ważna od: 21.01.2021 07:44:22 do: 07.05.2021 07:33:02, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

    Joanna Sauter-Kunach – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Marek Piorun – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Jóźwik – Sekretarz Rady Nadzorczej Monika Mika – Członek Rady Nadzorczej Michał Pyka – Członek Rady Nadzorczej Renata Surma – Członek Rady Nadzorczej
  Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa  umowa spółki.

Metryczka