Wersja historyczna publikacji, ważna od: 10.04.2020 16:59:23 do: 09.06.2020 11:22:03, opublikowana przez: Jacek Serdeczny

Rejestry i ewidencje

Spółka prowadzi następujące ewidencje:

  • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” na podstawie zezwolenia;
  • gruntów znajdujących się w granicach strefy;
  • podmiotów, które uzyskały decyzję o wsparciu inwestycji.
Poniżej dostępne ewidencje ad. 1 i 3: 2019.03.04 Ewidencja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie WSSE. 2020.02.26 Ewidencja podmiotów, które uzyskały decyzję o wsparciu inwestycji. W celu uzyskania informacji, czy dana nieruchomość jest położona na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, należy skontaktować się z Departamentem Inwestycji. Preferowana forma zadawania zapytań – wiadomość e-mail na adres di@invest-park.com.pl .

Metryczka