Wersja historyczna publikacji, ważna od: 10.04.2020 16:58:51 do: 03.10.2022 09:50:06, opublikowana przez: Jacek Serdeczny

Udostępnianie informacji publicznej

Informacje publicznie, nie udostępnione w Biuletynie, są udzielane na wniosek strony. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować do Sekretariatu Spółki: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. ul. Uczniowska 16 58-306 Wałbrzych Tel.: +48 74 664 91 64 e-mail: invest@invest-park.com.pl Udostępnianie informacji publicznej na wniosek koordynuje Departament Organizacyjno – Prawny.

Metryczka