Wersja historyczna publikacji, ważna od: 10.04.2020 16:56:46 do: 10.04.2020 16:57:13, opublikowana przez: Jacek Serdeczny

Zbywanie nieruchomości

Procedurę stosuje się, do postępowań mających na celu wyłonienie nabywcy Nieruchomości stanowiących własność Spółki i nie stanowiących środków trwałych Spółki, a także do Nieruchomości stanowiących własność podmiotów trzecich, również do Nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz budynków i budowli stanowiących własność użytkownika wieczystego. Dodatkowych informacji udziela Departament Obsługi Inwestora. Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Procedura Zbywania Nieruchomości 24.02.20.

Metryczka