Wersja historyczna publikacji, ważna od: 02.07.2019 09:29:18 do: 21.01.2021 07:44:22, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

  1. Joanna Sauter-Kunach – Przewodniczący (przedstawiciel Skarbu Państwa – Ministra właściwego do spraw gospodarki),
  2. Monika Mika (przedstawiciel Skarbu Państwa – Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów),
  3. Marek Piorun (przedstawiciel Gminy Miejskiej Dzierżoniów),
  4. Michał Pyka (przedstawiciel Województwa Opolskiego),
  5. Jacek Jóźwik (przedstawiciel Skarbu Państwa – Ministra Finansów).
  Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa  umowa spółki.

Metryczka