Wersja historyczna publikacji, ważna od: 27.11.2019 14:05:04 do: 17.11.2020 12:10:00, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Status prawny

Nazwa: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: kraj Polska, województwo dolnośląskie, powiat m. Wałbrzych, gmina m. Wałbrzych, miejscowość Wałbrzych Adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych Wysokość kapitału zakładowego: 435.890.000,00 zł. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS: 0000059084 NIP: 886-20-81-325 REGON: 890572595 Aktualny tekst jednolity umowy spółki: Umowa Spółki 12.09.2019.

Metryczka