Wersja historyczna publikacji, ważna od: 20.12.2003 14:11:00 do: 06.12.2018 09:57:59, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Zgromadzenie Wspólników

Wspólnicy:

 1. Skarb Państwa
 2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 3. Gmina Wałbrzych
 4. Gmina Miejska Nowa Ruda
 5. Gmina Miejska Kłodzko
 6. Gmina Miejska Dzierżoniów
 7. Santander Bank Polska S.A.
 8. Neptun Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 9. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 10. Gmina Żarów
 11. Gmina Miejska Jelcz – Laskowice
 12. Gmina Miejska Nysa
 13. Województwo Opolskie
 14. Gmina Miasto Świdnica
 15. Gmina Miejska Oława
 16. Gmina Strzelin
 17. Województwo Wielkopolskie
Szczegółowe kompetencje Zgromadzenia Wspólników określa umowa spółki.

Metryczka