Wersja historyczna publikacji, ważna od: 09.04.2015 13:40:07 do: nadal, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Organy Spółki

Organami Spółki są:

  • Zarząd,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zgromadzenie Wspólników.

Metryczka