Wersja historyczna publikacji, ważna od: 23.08.2019 15:02:26 do: nadal, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

2019.08.23 Organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2019 w Monachium

Organizacja stoiska Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o na Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2019 w Monachium Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, że będzie prowadzone postępowanie mające na celu udzielenia zamówienia dot. organizacji stoiska WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. na Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2019 w Monachium w następującym zakresie:

  1. Wykonania projektu stoiska,
  2. Wykonania i montażu zabudowy, aranżacji oraz zapewnienia wyposażenia powierzchni wystawienniczej,
  3. Kompleksowej (całodniowej) obsługi stoiska obejmującej: a) Zapewnienie obsługi technicznej, b) Zapewnienie obsługi audiowizualnej, c) Zapewnienie oprawy muzycznej na stoisku,
  4. Zapewnienie ubezpieczenia stoiska, wyposażenia i personelu stoiska nakwotę minimum 500.000 zł,
  5. Demontażu stoiska po zakończeniu imprezy targowej,
  6. Zapewnienia obsługi fotograficznej stoiska,
  7. Zapewnienia usługi filmowania,
  8. Zapewnienia transportu/spedycji materiałów informacyjno-promocyjnych.

Metryczka