Wersja historyczna publikacji, ważna od: 20.05.2024 14:27:13 do: nadal, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Kontrola realizacji warunków zezwolenia

Kontrola realizacji warunków zezwolenia prowadzona jest w oparciu o regulamin przyjęty uchwałą Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Nr 7379/22 z dnia 14 lipca 2022 r. Prowadzenie kontroli realizacji warunków zezwoleń należy do kompetencji Departamentu Kontroli i Audytu.

Załączniki

Regulamin Wykonywania Kontroli Przez WSSE INVEST PARK Sp. Z O.o.
Uchwała 7379.22 Z Dnia 14 Lipca 2022 R. Przyjecie Nowego Regulaminu Wykonywania Kontroli Przez WSSE

Metryczka