Wersja historyczna publikacji, ważna od: 25.04.2024 11:25:05 do: 26.04.2024 11:03:02, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Tomasz Henclewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Piorun – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Marzena Błachnio – Członek Rady Nadzorczej Przemysław Pospieszyński – Członek Rady Nadzorczej           Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa  umowa spółki.

Metryczka