Wersja historyczna publikacji, ważna od: 25.04.2024 11:24:38 do: 25.04.2024 11:25:05, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Tomasz Henclewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Piorun – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Marzena Błachnio – Członek Rady Nadzorczej Przemysław Pospieszyński – Członek Rady Nadzorczej Tomasz Senyk - Członek Rady Nadzorczej         Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa  umowa spółki.

Metryczka