Wersja historyczna publikacji, ważna od: 13.03.2024 11:27:01 do: 15.04.2024 12:41:58, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Marek Piorun – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Marzena Błachnio – Członek Rady Nadzorczej Przemysław Pospieszyński – Członek Rady Nadzorczej       Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa  umowa spółki.

Metryczka