Wersja historyczna publikacji, ważna od: 24.01.2024 10:08:35 do: 24.01.2024 10:10:03, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Marek Piorun – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Marzena Błachnio – Członek Rady Nadzorczej Przemysław Pospieszyński – Członek Rady Nadzorczej Agata Kościelecka - Członek Rady Nadzorczej     Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa  umowa spółki.

Metryczka