Wersja historyczna publikacji, ważna od: 06.09.2023 13:44:49 do: 15.01.2024 07:41:22, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Paweł Kurtasz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Piorun – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Marzena Błachnio – Członek Rady Nadzorczej Przemysław Pospieszyński – Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Macko - Członek Rady Nadzorczej Agata Kościelecka - Członek Rady Nadzorczej     Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa  umowa spółki.

Metryczka