Wersja historyczna publikacji, ważna od: 14.06.2023 12:01:45 do: nadal, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Status prawny

Nazwa: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: kraj Polska, województwo dolnośląskie, powiat m. Wałbrzych, gmina m. Wałbrzych, miejscowość Wałbrzych Adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych Wysokość kapitału zakładowego: 435.890.000,00 zł. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS: 0000059084 NIP: 886-20-81-325 REGON: 890572595 Aktualny tekst jednolity umowy spółki: Umowa Spółki Tekst Jednolity z dnia 03.04.2023r.

Metryczka