30.09.2022 Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’- podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym.

W nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu na wybór Wykonawcy dla realizacji zadania pn. Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’- podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym, informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez przedsiębiorstwo:

Brukarstwo, Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne ,,JARZĄBEK” Spółka Jawna

ul.Grobli 12 49-306 Brzeg

Wyżej wymieniony Oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 7485/22 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 30.09.2022 r.

Metryczka

wytworzono: 07.10.2022 przez: Maciej Wójcik
opublikowano: 07.10.2022, 14:47 przez: Krystian Bartnikowski
zmodyfikowano: 19.07.2023, 10:05 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 73

Rejestr zmian