30.01.2024r. – Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 20.02.2024 r. – nieruchomość w Chociczy Małej, województwo wielkopolskie / Invitation to an auction scheduled on on February 20th, 2024 – real property in Chocicza Mała, Wielkopolskie Voivodeship.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 20.02.2024 r. na godz. 10:00, mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 1,7146 ha, położoną w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września, obręb ewidencyjny 0306 Chocicza Mała, w miejscowości Chocicza Mała, w Podstrefie Września Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu:

nr 48/13 (grunty orne – RIIIb, RIVa) o powierzchni 0,1064 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044183/0,

nr 48/16 (grunty orne – RIIIa, RIIIb, RIVa) o powierzchni 0,4045 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044183/0,

nr 49/9 (grunty orne – RIIIa ) o powierzchni 1,2037 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044186/1.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku „Chcocicza Mała_dz. 49_9 I 48_13 I 48_16 _aukcja_ogłoszenie_PL”

 

ENG

 

THE WALBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE “INVEST-PARK” Ltd with its seat in Wałbrzych, 58 – 306 Wałbrzych, 16 Uczniowska Street, as a Manager of the Walbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” announces an invitation to an auction scheduled on February 20th, 2024 at 10:00 a.m., aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of ​​1.7146 ha, located in the Wielkopolskie Voivodeship, Września Poviat, Września Commune, registration unit 303005_5 Września, registration district 0306 Chocicza Mała, in the town of Chocicza Mała, in the Września Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone INVEST-PARK, owned by the WSEZ “INVEST -PARK” sp. z o. o., consisting of plots of land:

– no. 48/13 (arable land – RIIIb, RIVa) with an area of 0.1064 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department maintains a land and mortgage register no. PO1F/00044183/0,

– no. 48/16 (arable land – RIIIa, RIIIb, RIVa) with an area of 0.4045 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department maintains the land and mortgage register no. PO1F/00044183/0,

– no. 49/9 (arable land – RIIIa) with an area of 1.2037 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department keeps land and mortgage register no. PO1F/00044186/1.

 

Full text of the invitation is attached in the file “Chcocicza Mała_dz. 49_9 I 48_13 I 48_16 _ auction_announcement_EN”.

  • Data ważności:20.02.2024
  • Osoba odpowiedzialna:

Załączniki

Chcocicza Mała Dz. 49 9 I 48 13 I 48 16 Aukcja Ogłoszenie PL
Chcocicza Mała Dz. 49 9 I 48 13 I 48 16 Auction Announcement EN

Metryczka

wytworzono: 30.01.2024 przez: Mariusz Grześkowiak
opublikowano: 30.01.2024, 13:17 przez:
zmodyfikowano: 30.01.2024, 13:48 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 196

Rejestr zmian