28.09.2022r. – Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. Przygotowanie i organizacja Jubileuszu 25-lecia powstania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o.. /PZP/

W nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu pisemnego, jednostopniowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Przygotowanie i organizacja Jubileuszu 25-lecia powstania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez przedsiębiorstwo:

Publicon Services Sp. z o.o.

pl.Grunwaldzki 23

50-365 Wrocław

 

Wyżej wymieniony Oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 7525/22 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 26.10.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą  w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pisemnym, nieograniczonym, jednostopniowym na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. Przygotowanie i organizacja Jubileuszu 25-lecia powstania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 10.10.2022 r. (do godz. 11:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, Sekretariat (I piętro)  w kopercie zatytułowanej:

NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 10.10.2022 r. DO GODZINY 1200.

Oferta na przetarg dotyczący przygotowania i organizacji Jubileuszu 25-lecia powstania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Jakub Michalski oraz Małgorzata Mikołajczyk

Departament Komunikacji i CSR

E-mail: 

Tel.: +48 74 664 91 69

Metryczka

wytworzono: 21.10.2022 przez: Krystian Bartnikowski
opublikowano: 21.10.2022, 07:45 przez: Krystian Bartnikowski
zmodyfikowano: 19.07.2023, 10:44 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 103

Rejestr zmian