26.04.2023r. Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK”
Sp. z o.o.
, informujemy o udzieleniu zamówienia niżej wymienionemu Wykonawcy tj.:

CT ALFA Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 9

66-200 Świebodzin

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla postępowania przetargowego pn.: ,,Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.

Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

 

Ofertę proszę doręczyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 12.05.2023r. do godziny 10.00 na adres Zamawiającego:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

„INVEST-PARK” sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

Sekretariat (I piętro).

Załączniki

Odpowiedzi Na Pytania Z Dnia 09.05.2023r.
Odpowiedzi Na Pytania Z Dnia 08.05.2023r.
Odpowiedzi Na Pytania Z Dnia 27.04.2023r.
SWZ
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 1a Do Formularza Ofertowego Specyfikacja Urzadzeń
Załącznik Nr 2 – Spełnienie Warunków Udziału I Niepodleganie Wykluczeniu
Załącznik Nr 3 – Informacja RODO
Załącznik Nr 4 Projekt Umowy
Załącznik Nr 5 – Specyfikacja Techniczna

Metryczka

wytworzono: 26.04.2023 przez: Paulina Kosim
opublikowano: 26.04.2023, 11:21 przez:
zmodyfikowano: 19.07.2023, 09:38 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 180

Rejestr zmian

uaktualniono: 19.07.2023, 09:38 przez: 26.04.2023r. Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.
uaktualniono: 22.05.2023, 08:40 przez: 26.04.2023r. Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.
uaktualniono: 22.05.2023, 08:03 przez: 26.04.2023r. Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.
uaktualniono: 09.05.2023, 09:51 przez: 26.04.2023r. Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.
uaktualniono: 08.05.2023, 12:39 przez: 26.04.2023r. Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.
uaktualniono: 27.04.2023, 08:55 przez: 26.04.2023r. Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.
uaktualniono: 26.04.2023, 11:24 przez: 26.04.2023r. Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.
uaktualniono: 26.04.2023, 11:23 przez: 26.04.2023r. Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.
uaktualniono: 26.04.2023, 11:22 przez: 26.04.2023r. Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.
utworzono: 26.04.2023, 11:21 przez: 26.04.2023r. Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.