18.07.2023r. Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie w latach 2023-2026 prac niezbędnych do utrzymania we właściwym stanie technicznym sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz urządzeń wodnych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obiektów należących do WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie Gminy Jawor.

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na wybór Wykonawcy dla realizacji zadania pn.: „Wykonanie w latach 2023-2026 prac niezbędnych do utrzymania we właściwym stanie technicznym sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz urządzeń wodnych do odprowadzania wód opadowych
i roztopowych dla obiektów należących do WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie gminy Jawor” informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

MEL-KAN-BUD spółka jawna

Dynowska, Kuchta

ul. Pusta 6, 58-100 Świdnica

NIP: 884-10-04-012

Wyżej wymieniony Oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 7964/23 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 10.08.2023 r.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie w latach 2023-2026 prac niezbędnych do utrzymania we właściwym stanie technicznym sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz urządzeń wodnych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obiektów należących do WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie Gminy Jawor.

Szczegółowy opis znajduje się w Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami.

Załączniki

Zaproszenie Do Składania Ofert (skan)
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 Kalendarz Czynności Serwisowych Oraz Wykaz Urządzeń Objętych Zamówieniem
Załącznik Nr 3 Przebieg Sieci Objętej Przedmiotem Umowy Zamówienia
Załącznik Nr 4 Plan Sytuacyjny Zbiornika Wraz Z Drogą Dojazdową
Załącznik Nr 5 Klauzula Informacyjna RODO
Załącznik Nr 6 Wzór Umowy

Metryczka

wytworzono: 17.07.2023 przez: Łukasz Sławiński
opublikowano: 18.07.2023, 07:36 przez:
zmodyfikowano: 11.08.2023, 10:09 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 205

Rejestr zmian