17.12.2021r. – Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inwestora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Chocicza Mała wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Chocicza Mała wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działkach gruntu nr 4/6, 4/14, 4/15, 4/13, 6/1, 3 (obręb Chocicza Mała, Gmina Września) objętych granicami WSSE „INVEST-PARK” (teren podstrefy WSAG) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 12.01.2022 r. (do godz. 11:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, w kopercie zatytułowanej: „NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 12.01.2022 r. DO GODZINY 12:00. Oferta na Zaproszenie do składania ofert dotycząca nadzoru inwestorskiego przy budowie drogi wewnętrznej w Chociczy Małej”.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
Alicja Maciejowska
Departament Inwestycji
E-mail:
Tel.: +48 74 664 91 51

Załączniki

6. Załącznik Nr 1 I Formularze Nr 1 5
5. Załącznik Nr 4 Harmonogram Wykonawcy
4. Załącznik Nr 3 Klauzula Informacyjna RODO
3. Załącznik Nr 2 Wzór Umowy
2. Załącznik Nr 1 Formularz Oferty
1. Zaproszenie Do Składania Ofert

Metryczka

wytworzono: 17.12.2021 przez: Krystian Bartnikowski
opublikowano: 17.12.2021, 12:45 przez: Krystian Bartnikowski
zmodyfikowano: 17.12.2021, 13:17 przez: Krystian Bartnikowski
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 71

Rejestr zmian