05.10.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’ – podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym”. /SSE/

W nawiązaniu do przeprowadzonego Zaproszenia do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’ – podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym”, informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez przedsiębiorstwo:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Paweł Srebrny

ul. Karpacka 22/7

45-217 Opole

 

Wyżej wymieniony Oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 7527/22 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 27.10.2022 r.

 

 

 

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’ – podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA:

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 19.10.2022 r. (do godz. 11:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, w Sekretariacie – I piętro w kopercie zatytułowanej:

,,NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA  19.10.2022 r. DO GODZINY 11:30. Oferta na Zaproszenie do składania ofert dotycząca nadzoru inwestorskiego przy budowie drogi wewnętrznej w Brzegu”.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Mateusz Ciołka

Departament Inwestycji i Rozwoju

E-mail: 

Tel.: +48 74 664 91 66

Metryczka

wytworzono: 07.10.2022 przez: Maciej Wójcik
opublikowano: 07.10.2022, 14:54 przez: Krystian Bartnikowski
zmodyfikowano: 19.07.2023, 10:03 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 63

Rejestr zmian

uaktualniono: 19.07.2023, 10:03 przez: 05.10.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’ – podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym”. /SSE/
uaktualniono: 19.07.2023, 10:02 przez: 05.10.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’ – podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym”. /SSE/
uaktualniono: 27.10.2022, 13:18 przez: Krystian Bartnikowski 05.10.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’ – podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym”. /SSE/
uaktualniono: 11.10.2022, 10:14 przez: Krystian Bartnikowski 05.10.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’ – podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym”. /SSE/
uaktualniono: 07.10.2022, 15:00 przez: Krystian Bartnikowski 05.10.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’ – podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym”. /SSE/
utworzono: 07.10.2022, 14:54 przez: Krystian Bartnikowski 05.10.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’ – podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym”.