05.10.2021 r. – Zaproszenie do składania ofert – badanie sprawozdań finansowych spółki za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022.

Rada Nadzorcza Spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2021 i ROK OBROTOWY 2022.

Rada Nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “INVEST-PARK” sp. z o.o. w Wałbrzychu, Uchwałą nr 2111/IX/21 z dnia 4 października 2021 roku zatwierdziła treść ogłoszenia, kryteria wyboru firmy audytorskiej oraz sposób oceny ofert na badanie: sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok oraz sprawozdania o stanie wykorzystania środków przekazanych przez Ministra Skarbu Państwa na podstawie umowy wsparcia i przeznaczonych na przygotowanie inwestycyjne terenów za 2021 i 2022 rok.

Załączniki

Załącznik Ogłoszenie I Kryteria Oceny Oferty

Metryczka

wytworzono: 05.10.2021 przez: Krystian Bartnikowski
opublikowano: 05.10.2021, 14:17 przez: Krystian Bartnikowski
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 73

Rejestr zmian