04.04.2023r. Przetarg na zakup samochodów służbowych na potrzeby WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 5 części

 W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. ,,Zakup samochodów służbowych na potrzeby WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 5 części”, informujemy o udzieleniu zamówienia dla części 1, 2 i 4 niżej wymienionym Wykonawcom:

CZĘŚĆ 1: Zakup samochodu służbowego typu sedan o mocy nie mniejszej niż 250 KM (silnik: spalinowy, rodzaj paliwa: benzyna)

Centrum TMT S.J. Tadeusz Kwiędacz, Tomasz Kwiędacz,

Świdnicka 151

58-200 Dzierżoniów

 

CZĘŚĆ 2: Zakup samochodu służbowego typu sedan o mocy nie mniejszej niż 200 KM (silnik: spalinowy, rodzaj paliwa: diesel)

Centrum TMT S.J. Tadeusz Kwiędacz, Tomasz Kwiędacz,

Świdnicka 151

58-200 Dzierżoniów

 

CZĘŚĆ 4: Zakup samochodu służbowego typu long z podwójnymi drzwiami bocznymi (minivan/bus) o mocy nie mniejszej niż 200 KM (silnik: spalinowy, rodzaj paliwa: diesel lub benzyna)

DUDA – CARS Spółka Akcyjna 

ul. Ptasia 4

60-319 Poznań

 

Jednocześnie informujemy o zakończeniu procedury dla części 3 i 5 bez wyłonienia wykonawcy ze względu na brak ofert.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla postępowania przetargowego pn.: ,,Zakup samochodów służbowych na potrzeby WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 5 części”

Zamówienie zostało podzielone na 5 części:

CZĘŚĆ 1: Zakup samochodu służbowego typu sedan o mocy nie mniejszej niż 250 KM (silnik: spalinowy, rodzaj paliwa: benzyna)

CZĘŚĆ 2: Zakup samochodu służbowego typu sedan o mocy nie mniejszej niż 200 KM (silnik: spalinowy, rodzaj paliwa: diesel)

CZĘŚĆ 3: Zakup samochodu służbowego typu SUV o mocy nie mniejszej niż 150 KM (silnik: spalinowy, rodzaj paliwa: benzyna)

CZĘŚĆ 4: Zakup samochodu służbowego typu long z podwójnymi drzwiami bocznymi (minivan/bus) o mocy nie mniejszej niż 200 KM (silnik: spalinowy, rodzaj paliwa: diesel lub benzyna)

CZĘŚĆ 5: Zakup samochodu służbowego typu furgonetka o mocy nie mniejszej niż 120 KM, kat. 1N (silnik: elektryczny, rodzaj paliwa: energia elektryczna)

 

Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Oferty prosimy doręczyć w terminie:

Dla części 1 i 2:

Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu do dnia 12.04.2023r.  do godziny 10.00

Dla części 3, 4 i 5:

Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu do dnia 19.04.2023r. do godziny 10.00

 

Na adres Zamawiającego:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

„INVEST-PARK” sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

do Sekretariatu (I piętro), w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.

 

Załączniki

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
Załącznik Nr 1 Formularz Oferty
Załącznik Nr 1a Do Formularza Ofertowego Specyfikacja Samochodu Oferowanego Przez Wykonawcę Cz. 1
Załącznik Nr 1a Do Formularza Ofertowego Specyfikacja Samochodu Oferowanego Przez Wykonawcę Cz. 2 T.j. Po Zmianie Z 06.04.2023r.
Załącznik Nr 1a Do Formularza Ofertowego Specyfikacja Samochodu Oferowanego Przez Wykonawcę Cz. 3
Załącznik Nr 1a Do Formularza Ofertowego Specyfikacja Samochodu Oferowanego Przez Wykonawcę Cz. 4 T.j. Po Zmianie Z 12.04.2023r.
Załącznik Nr 1a Do Formularza Ofertowego Specyfikacja Samochodu Oferowanego Przez Wykonawcę Cz. 5 T.j. Po Zmianie Z 12.04.2023r.
Załącznik Nr 2 – Potwierdzenie Spełnienia Warunków Udziału W Postępowaniu I Niepodleganiu Wykluczeniu
Załącznik Nr 3 Informacja RODO
Załącznik Nr 4 Projekt Umowy
Załącznik Nr 5 – Opis Przedmiotu Zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA) T.j. Z Dnia 12.04.2023r
Odpowiedzi Na Pytania Z Dnia 06.04.2023r.
Odpowiedzi Na Pytania Z Dnia 12.04.2023r.

Metryczka

wytworzono: 04.04.2023 przez: Dorota Brachman
opublikowano: 04.04.2023, 13:51 przez:
zmodyfikowano: 19.07.2023, 09:42 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 202

Rejestr zmian