02.07.2021r. Przetarg – Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocicza Mała w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

W nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocicza Mała wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działkach gruntu nr 4/6, 4/14, 4/15, 4/13, 6/1, 3 (obręb Chocicza Mała, Gmina Września) w systemie „zaprojektuj i wybuduj” objętych granicami WSSE „INVEST-PARK”, na terenie podstrefy WSAG, informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez przedsiębiorstwo:

MUSING BUD sp. z o.o., sp. j.

Sanatoryjna 5, 70-775 Szczecin

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pisemnym, nieograniczonym, dwustopniowym na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocicza Mała wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działkach gruntu 4/6, 4/14, 4/15, 4/13, 6/1, 3 (obręb Chocicza Mała, Gmina Września) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, objętych granicami „INVEST-PARK”, na terenie podstrefy WSAG.

Dokumenty do pobrania

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 19.07.2021 r. (do godz. 11:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, w kopercie zatytułowanej: „Oferta na przetarg dotyczący budowy drogi w Chociczy Małej. NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 19.07.2021 r. DO GODZINY 11:30.”

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Alicja Maciejowska

Departament Inwestycji

E-mail:

Tel. kom.: 605 909 194

Tel.: +48 74 664 91 51

Metryczka

wytworzono: 02.07.2021 przez: Krystian Bartnikowski
opublikowano: 08.09.2021, 08:49 przez: Krystian Bartnikowski
zmodyfikowano: 19.07.2023, 10:25 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 61

Rejestr zmian