01.09.2023r. Przetarg na wykonanie remontu elementów konstrukcji dachu oraz dostawa i wymiana pokrycia dachowego z poliwęglanu świetlika budynku mieszkalnego WSSE „INVEST – PARK” przy ul. Orkana 22 w Wałbrzychu na działce 359/1 obręb nr 7 Piaskowa Góra – II Postępowanie

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje o zakończeniu procedury dla przedmiotowego postępowania bez wyłonienia wykonawcy ze względu na brak ofert.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla postępowania przetargowego pn.: “Remont elementów konstrukcji dachu oraz dostawa i wymiana pokrycia dachowego z poliwęglanu świetlika budynku mieszkalnego WSSE „INVEST – PARK” przy ul. Orkana 22 w Wałbrzychu na działce 359/1 obręb nr 7 Piaskowa Góra – II Postępowanie”.

Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

 

Ofertę proszę doręczyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 18.09.2023r. do godziny 10.00 na adres Zamawiającego:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

„INVEST-PARK” sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

Sekretariat (I piętro).

Załączniki

SWZ
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 – Spełnienie Warunków Udziału I Niepodleganie Wykluczeniu (Wykonawca)
Załącznik Nr 2a Oświadczenie Podmiot Udostępniający
Załącznik Nr 3 Informacja RODO
Załącznik Nr 4 Projekt Umowy
Załącznik Nr 5 Zobowiazanie Do Oddania Zasobów
Załącznik Nr 6 Przedmiar Robót
Załącznik Nr 7 Dokumenty Pomocnicze Cz. 1
Załącznik Nr 7 Dokumenty Pomocnicze Cz. 2
Załącznik Nr 7 Dokumenty Pomocnicze Cz. 3
Załącznik Nr 7 Dokumenty Pomocnicze Cz.4

Metryczka

wytworzono: 01.09.2023 przez: Paulina Kosim
opublikowano: 01.09.2023, 09:59 przez:
zmodyfikowano: 26.09.2023, 14:07 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 251

Rejestr zmian