01.09.2022 r. – Zaproszenie do składania ofert – ,,Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’ – podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym.’’ /SSE/

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pisemnym, nieograniczonym, dwustopniowym na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’- podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym”.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

 

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 14.09.2022 r. (do godz. 11:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, Sekretariat (I piętro)  w kopercie zatytułowanej:

„Oferta na przetarg dotyczący budowy drogi w Brzegu.

NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 14.09.2022 r. DO GODZINY 11:30”

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Mateusz Ciołka

Departament Inwestycji

E-mail: 

Tel. kom. +48 575 050 337

Tel.: +48 74 664 91 64

Metryczka

wytworzono: 01.09.2022 przez: Krystian Bartnikowski
opublikowano: 01.09.2022, 10:52 przez: Krystian Bartnikowski
zmodyfikowano: 07.10.2022, 15:00 przez: Krystian Bartnikowski
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 86

Rejestr zmian