Organy Spółki https://bip.invest-park.com.pl/organy-spolki/ Organami Spółki są:
  • Zarząd,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zgromadzenie Wspólników.
]]>
Krystian Bartnikowski Krystian Bartnikowski Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna