×

Wyszukaj w BIP

szukaj

Departamentu Obsługi Inwestora (DOI)

Zakres czynności Departamentu Obsługi Inwestora (DOI)

1. Pozyskiwanie przedsiębiorców zainteresowanych lokowaniem działalności gospodarczej na terenie WSSE.
2. Współpraca z PAIiIZ oraz innymi instytucjami w zakresie promocji oferty inwestycyjnej WSSE i pozyskiwania Inwestorów.

3. Przygotowywanie wszelkich informacji niezbędnych dla Inwestora, w tym dotyczących procedur, warunków sprzedaży nieruchomości w WSSE, warunków uzyskania zezwolenia na działalność gospodarczą w WSSE, podatku od nieruchomości / zwolnień od tego podatku w gminach, na terenie których znajdują się podstrefy WSSE.

4. Aktualizacja danych statystycznych dotyczących województw, powiatów i gmin, na terenie których znajdują się podstrefy WSSE.

5. Przygotowywanie i przeprowadzanie negocjacji, przetargów, przetargów łącznych oraz rokowań dla Inwestorów.

6. Szeroko pojęta obsługa poinwestycyjna przedsiębiorców ulokowanych w Strefie, w tym monitorowanie problemów Inwestorów i podejmowanie działań w celu ich rozwiazywania, bieżące kontakty z Inwestorami.

7. Organizacja spotkań / szkoleń /konferencji z udziałem Inwestorów działających w Strefie.

8. Inicjowanie działań integrujących samorządy terytorialne oraz Inwestorów WSSE.

9. Opracowywanie planów kontroli, przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców, prowadzących na podstawie zezwolenia działalność gospodarczą na terenie WSSE.

10. Prowadzenie sprawozdawczości wymaganej przez ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie kontroli przedsiębiorców.

11. Naliczanie opłat administracyjnych i bieżące monitorowanie wpłat Inwestorów, przekazywanie danych do właściwych Departamentów Spółki.

12. Prowadzenie spraw dotyczących zmiany zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE.

13. Współpraca z partnerami zewnętrznymi, w szczególności z samorządami, Ministerstwem Gospodarki, PAIiIZ, urzędami pracy, szkołami zawodowymi.

14. Współpraca z pozostałymi Departamentami Spółki.

15. Opracowywanie rocznych planów pracy oraz planu budżetowego Departamentu.

16. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności Departamentu.

17. Przygotowanie dokumentów Departamentu do archiwizacji.

18. Wszelkie czynności związane bezpośrednio z zadaniami opisanymi w pkt 1-17 lub niezbędne do ich wykonania oraz inne zadania powierzone przez Zarząd Spółki.

Organizacja Departamentu Obsługi Inwestora:

Departament Obsługi Inwestora składa się z następujących stanowisk pracy:

a) Dyrektora Departamentu Obsługi Inwestora – zakres czynności: punkty 1-18 oraz bezpośrednie nadzorowanie pracy młodszych specjalistów, specjalistów i głównych specjalistów w Departamencie Obsługi Inwestora,

b) stanowisk młodszych specjalistów, specjalistów i głównych specjalistów – zakres czynności: punkty 1-18.

Struktura podległości służbowej:

Dyrektor Departamentu Obsługi Inwestora podlega bezpośrednio Wiceprezesowi ds. Relacji z Inwestorami. Stanowiska młodszych specjalistów, specjalistów i głównych specjalistów, podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Departamentu Obsługi Inwestora.

  • Opublikowane przez: Maciej Wójcik
  • Utworzone przez: Maciej Wójcik
  • Data opublikowania: 2014-12-21 20:55:52
  • Data wytworzenia: 2014-12-21 20:55:52
 • Podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" Sp. z o.o.
 • Ilość odsłon: 470
 • Rozwiń rejestr zmian strony
  • Utworzono: 2014-12-21 20:55:52 przez Maciej Wójcik
Wersja do druku: