×

Wyszukaj w BIP

szukaj

Departamentu Komunikacji(DK)

Zakres czynności Departamentu Komunikacji(DK)

1. Opracowywanie i wdrażanie polityki informacyjnej i promocyjnej WSSE, w tym nadzór nad zgodnością dokumentów powstających w Spółce z przyjętą polityką informacyjną.
2. Kształtowanie wizerunku Spółki, współpraca z mediami, obsługa medialna Zarządu Spółki.

3. Przygotowywanie i realizacja kampanii informacyjnych i promocyjnych WSSE kierowanych do potencjalnych Inwestorów, przedsiębiorców funkcjonujących w Strefie, samorządów i organizacji działających na terenie gmin – podstref.

4. Opracowywanie i aktualizacja materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych WSSE, w tym wydawnictw, druków, prezentacji multimedialnych.

5. Bieżąca aktualizacja zawartości strony internetowej Spółki.

6. Monitoring publikacji medialnych / doniesień instytucji gospodarczych i społecznych pod kątem pozyskiwania informacji przydatnych w realizacji strategii rozwoju WSSE.

7. Organizacja i współorganizacja spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów promujących WSSE i działających w Strefie Inwestorów.

8. Współpraca z ambasadami Polski lub ambasadami innych państw na terenie Polski w zakresie organizowania krajowych i zagranicznych przedsięwzięć promocyjnych.

9. Organizowanie i obsługa oficjalnych wizyt w WSSE.

10. Opiniowanie wniosków o sponsoring i wsparcie charytatywne.

11. Koordynacja prac i nadzór nad oznakowaniem podstref WSSE.

12. Współpraca z partnerami zewnętrznymi, w szczególności z samorządami, Ministerstwem Gospodarki, przedsiębiorcami.

13. Współpraca z pozostałymi Departamentami Spółki.

14. Opracowywanie rocznych planów pracy oraz planu budżetowego Departamentu.

15. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności Departamentu.

16. Przygotowanie dokumentów Departamentu do archiwizacji.

17. Wszelkie czynności związane bezpośrednio z zadaniami opisanymi w pkt 1-16 lub niezbędne do ich wykonania oraz inne zadania powierzone przez Zarząd Spółki.

Organizacja Departamentu Komunikacji:

Departament Komunikacji składa się z następujących stanowisk pracy:

a) Dyrektora Departamentu Komunikacji – zakres czynności: punkty 1-17 oraz bezpośrednie nadzorowanie pracy młodszych specjalistów, specjalistów i głównych specjalistów w Departamencie Komunikacji,

b) stanowisk młodszych specjalistów, specjalistów i głównych specjalistów – zakres czynności: punkty 1-17.

Struktura podległości służbowej:

Dyrektor Departamentu Komunikacji podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Stanowiska młodszych specjalistów, specjalistów i głównych specjalistów podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Departamentu Komunikacji.

  • Opublikowane przez: Maciej Wójcik
  • Utworzone przez: Maciej Wójcik
  • Data opublikowania: 2003-12-20 14:11:00
  • Data wytworzenia: 2003-12-20 14:11:00
 • Podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" Sp. z o.o.
 • Ilość odsłon: 412
 • Rozwiń rejestr zmian strony
  • Utworzono: 2014-12-21 21:01:21 przez Maciej Wójcik
Wersja do druku: