×

Wyszukaj w BIP

szukaj

Departament Finansów (DF)

Zakres czynności Departamentu Finansów (DF)

1. Prowadzenie księgowości Spółki w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
2. Lokowanie nadwyżek środków pieniężnych Spółki na rynkach kapitałowych oraz obrót papierami wartościowymi, którymi dysponuje Spółka.

3. Rachuba płac (w tym tworzenie, wypłacanie i kontrolowanie spłat środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, naliczanie i odprowadzanie podatków, składek ZUS, PFRON sporządzanie i wydawanie pracownikom – na ich żądanie – dokumentów dot. wynagrodzenia).

4. Prowadzenie gospodarki w zakresie racjonalnego wydatkowania środków finansowych Spółki i racjonalnego kształtowania kosztów własnych, w tym akceptowanie przedstawionych przez inne komórki organizacyjne Spółki zapotrzebowań na realizację celowych wydatków; monitorowanie dyscypliny budżetowej.

5. Wykonywanie pomiaru kosztów Spółki oraz ich alokacji, prowadzenie kontrolingu w Spółce.

6. Prowadzenie kasy Spółki (w tym udzielanie oraz rozliczanie zaliczek i delegacji służbowych, rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych Spółki).

7. Monitoring i ewidencjonowanie spłat pożyczek udzielonych przez Spółkę oraz wierzytelności rozłożonych na raty.

8. Wystawianie faktur związanych z należnościami Spółki, w tym opłatami administracyjnymi Inwestorów, opłatami najemców / dzierżawców, na podstawie danych przekazanych przez właściwe Departamenty.

9. Monitorowanie stanu płatności należności Spółki i bieżące przekazywanie informacji do właściwych Departamentów Spółki (w tym w przypadkach wymagających podjęcia działań windykacyjnych kierowanie spraw do Departamentu Organizacyjno-Prawnego).

10. Obsługa czynności kontrolnych organów i instytucji zewnętrznych uprawnionych do kontroli Spółki.

11. Współpraca z partnerami zewnętrznymi oraz pozostałymi Departamentami Spółki.

12. Opracowywanie rocznych planów pracy Departamentu, rocznych planów finansowych Spółki, w oparciu dane przedstawione przez inne komórki organizacyjne Spółki.

13. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności Departamentu, rocznych sprawozdań finansowych Spółki, odpowiednich części rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz innej sprawozdawczości zawierającej dane ekonomiczne i finansowe.

14. Przygotowanie dokumentów Departamentu do archiwizacji.

15. Wszelkie czynności związane bezpośrednio z zadaniami opisanymi w pkt 1-14 lub niezbędne do ich wykonania oraz inne zadania powierzone przez Zarząd Spółki.

Organizacja Departamentu Finansów:

Departament Finansów składa się z następujących stanowisk pracy:

a) stanowisko Głównego Księgowego – Dyrektora Departamentu Finansów – zakres czynności: punkty 1-15 a także bezpośrednie nadzorowanie pracy młodszych specjalistów, specjalistów i głównych specjalistów w Departamencie Finansów.

b) stanowisk młodszych specjalistów, specjalistów i głównych specjalistów – zakres czynności: punkty 1-15

Struktura podległości służbowej:

Główny Księgowy – Dyrektor Departamentu Finansów podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Stanowiska młodszych specjalistów, specjalistów i głównych specjalistów podlegają bezpośrednio Głównemu Księgowemu – Dyrektorowi Departamentu Finansów.

  • Opublikowane przez: Maciej Wójcik
  • Utworzone przez: Maciej Wójcik
  • Data opublikowania: 2003-12-05 12:26:00
  • Data wytworzenia: 2003-12-05 12:26:00
 • Podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" Sp. z o.o.
 • Ilość odsłon: 433
 • Rozwiń rejestr zmian strony
  • Utworzono: 2014-12-19 12:52:40 przez Maciej Wójcik
Wersja do druku: