Rejestry i ewidencje https://bip.invest-park.com.pl/rejestry-i-ewidencje/
  • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” na podstawie zezwolenia;
  • gruntów znajdujących się w granicach strefy;
  • podmiotów, które uzyskały decyzję o wsparciu inwestycji.
  • Poniżej dostępne ewidencje ad. 1 i 3: 2019.03.04 Ewidencja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie WSSE. 2024.02.05 Ewidencja podmiotów, które uzyskały decyzję o wsparciu inwestycji. W celu uzyskania informacji, czy dana nieruchomość jest położona na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, należy skontaktować się z Departamentem Inwestycji i Rozwoju. Preferowana forma zadawania zapytań – wiadomość e-mail na adres di@invest-park.com.pl .]]>
    Krystian Bartnikowski Krystian Bartnikowski Krystian Bartnikowski Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna