2021.03.18 Przetarg – Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą. /SEE/ https://bip.invest-park.com.pl/przetarg-budowa-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj-drogi-wewnetrznej-w-rejonie-ul-strefowej-w-boleslawcu-wraz-ze-zjazdami-oswietleniem-i-infrastruktura-towarzyszaca/ ZAŁĄCZNIKI PRZETARG Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 15.04.2021 r. (do godz. 11:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, w kopercie zatytułowanej: „NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 15.04.2021 r. DO GODZINY 11:30. Oferta na przetarg dotyczący budowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce gruntu nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec).” W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Magdalena Cendrowicz Departament Inwestycji E-mail: m.cendrowicz@invest-park.com.pl Tel. kom.: 605 909 696 Tel.: +48 74 664 91 51 ]]>
Krystian Bartnikowski Krystian Bartnikowski Krystian Bartnikowski Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna