26.06.2023r. Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przygotowanie terenu – wyrównanie wraz z pracami towarzyszącymi terenu o pow. ok. 224 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” – DSAG S3-Jawor” oraz ,,Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250, PN6,3MPa – działki nr 4/21, 4/38 https://bip.invest-park.com.pl/26-06-2023r-wybor-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-dla-zadania-pn-przygotowanie-terenu-wyrownanie-wraz-z-pracami-towarzyszacymi-terenu-o-pow-ok-224-ha-zlokalizowanego/  inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przygotowanie terenu – wyrównanie wraz z pracami towarzyszącymi terenu o pow. ok. 224 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” – DSAG S3-Jawor” oraz ,,Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250, PN6,3MPa – działki nr 4/21, 4/38 i nr 4/25 obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, objętych granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 07.07.2023 r. (do godz. 12:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,  w kopercie zatytułowanej: „NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 07.07.2022 r. DO GODZINY 12:30. Oferta na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań pn.:
  1. a) „Przygotowanie terenu – wyrównanie wraz z pracami towarzyszącymi terenu o pow. ok. 224 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” – DSAG S3-Jawor”,
  2. b) ,,Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250, PN6,3MPa – działki nr 4/21, 4/38 i nr 4/25 obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, objętych granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Departament Inwestycji i Rozwoju e-mail: dir@invest-park.com.pl tel.: + 48 74 664 91 64 (wew.66)]]>
https://bip.invest-park.com.pl/26-06-2023r-wybor-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-dla-zadania-pn-przygotowanie-terenu-wyrownanie-wraz-z-pracami-towarzyszacymi-terenu-o-pow-ok-224-ha-zlokalizowanego/https://bip.invest-park.com.pl/26-06-2023r-wybor-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-dla-zadania-pn-przygotowanie-terenu-wyrownanie-wraz-z-pracami-towarzyszacymi-terenu-o-pow-ok-224-ha-zlokalizowanego/https://bip.invest-park.com.pl/26-06-2023r-wybor-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-dla-zadania-pn-przygotowanie-terenu-wyrownanie-wraz-z-pracami-towarzyszacymi-terenu-o-pow-ok-224-ha-zlokalizowanego/https://bip.invest-park.com.pl/26-06-2023r-wybor-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-dla-zadania-pn-przygotowanie-terenu-wyrownanie-wraz-z-pracami-towarzyszacymi-terenu-o-pow-ok-224-ha-zlokalizowanego/https://bip.invest-park.com.pl/26-06-2023r-wybor-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-dla-zadania-pn-przygotowanie-terenu-wyrownanie-wraz-z-pracami-towarzyszacymi-terenu-o-pow-ok-224-ha-zlokalizowanego/https://bip.invest-park.com.pl/26-06-2023r-wybor-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-dla-zadania-pn-przygotowanie-terenu-wyrownanie-wraz-z-pracami-towarzyszacymi-terenu-o-pow-ok-224-ha-zlokalizowanego/https://bip.invest-park.com.pl/26-06-2023r-wybor-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-dla-zadania-pn-przygotowanie-terenu-wyrownanie-wraz-z-pracami-towarzyszacymi-terenu-o-pow-ok-224-ha-zlokalizowanego/https://bip.invest-park.com.pl/26-06-2023r-wybor-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-dla-zadania-pn-przygotowanie-terenu-wyrownanie-wraz-z-pracami-towarzyszacymi-terenu-o-pow-ok-224-ha-zlokalizowanego/https://bip.invest-park.com.pl/26-06-2023r-wybor-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-dla-zadania-pn-przygotowanie-terenu-wyrownanie-wraz-z-pracami-towarzyszacymi-terenu-o-pow-ok-224-ha-zlokalizowanego/https://bip.invest-park.com.pl/26-06-2023r-wybor-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-dla-zadania-pn-przygotowanie-terenu-wyrownanie-wraz-z-pracami-towarzyszacymi-terenu-o-pow-ok-224-ha-zlokalizowanego/https://bip.invest-park.com.pl/26-06-2023r-wybor-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-dla-zadania-pn-przygotowanie-terenu-wyrownanie-wraz-z-pracami-towarzyszacymi-terenu-o-pow-ok-224-ha-zlokalizowanego/
Patryk Muszyński Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna