2019.08.23 Organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2019 w Monachium https://bip.invest-park.com.pl/2019-08-23-organizacja-stoiska-na-miedzynarodowych-targach-inwestycji-i-nieruchomosci-expo-real-2019-w-monachium/ Organizacja stoiska Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o na Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2019 w Monachium Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, że będzie prowadzone postępowanie mające na celu udzielenia zamówienia dot. organizacji stoiska WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. na Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2019 w Monachium w następującym zakresie:
  1. Wykonania projektu stoiska,
  2. Wykonania i montażu zabudowy, aranżacji oraz zapewnienia wyposażenia powierzchni wystawienniczej,
  3. Kompleksowej (całodniowej) obsługi stoiska obejmującej: a) Zapewnienie obsługi technicznej, b) Zapewnienie obsługi audiowizualnej, c) Zapewnienie oprawy muzycznej na stoisku,
  4. Zapewnienie ubezpieczenia stoiska, wyposażenia i personelu stoiska nakwotę minimum 500.000 zł,
  5. Demontażu stoiska po zakończeniu imprezy targowej,
  6. Zapewnienia obsługi fotograficznej stoiska,
  7. Zapewnienia usługi filmowania,
  8. Zapewnienia transportu/spedycji materiałów informacyjno-promocyjnych.
]]>
Krystian Bartnikowski Krystian Bartnikowski Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna