05.09.2023r. - Zaproszenie do składania ofert – Dzierżawa Nieruchomości na okres 2023 - 2024 – Dzierżoniów – Powiat Dzierżoniowski https://bip.invest-park.com.pl/05-09-2023r-zaproszenie-do-skladania-ofert-dzierzawa-nieruchomosci-na-okres-2023-2024-dzierzoniow-powiat-dzierzoniowski/ Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej pod cele rolnicze, zlokalizowanej w miejscowości Dzierżoniów (woj. Dolnośląskie, pow. dzierżoniowski). Lokalizacja: https://goo.gl/maps/QTaXY3FmM8BDC7mSA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA  ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (pdf):
  1. Zaproszenie do Składania Ofert (opis)
  2. Zał. nr 1 - Formularz zgłoszeniowy + RODO (edytowalny WORD)
  3. Zał. nr 2 - Formularz zgłoszeniowy + RODO (PDF).
  4. Zał. nr 3 – Wzór Umowy
Oferty prosimy składać w terminie do 19.09.2023 r. (do godz. 12:00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).   W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Departament Inwestycji i Rozwoju E-mail: dir@invest-park.com.pl Tel.: +48 74 664 91 66]]>
19.09.2023 https://bip.invest-park.com.pl/05-09-2023r-zaproszenie-do-skladania-ofert-dzierzawa-nieruchomosci-na-okres-2023-2024-dzierzoniow-powiat-dzierzoniowski/https://bip.invest-park.com.pl/05-09-2023r-zaproszenie-do-skladania-ofert-dzierzawa-nieruchomosci-na-okres-2023-2024-dzierzoniow-powiat-dzierzoniowski/https://bip.invest-park.com.pl/05-09-2023r-zaproszenie-do-skladania-ofert-dzierzawa-nieruchomosci-na-okres-2023-2024-dzierzoniow-powiat-dzierzoniowski/https://bip.invest-park.com.pl/05-09-2023r-zaproszenie-do-skladania-ofert-dzierzawa-nieruchomosci-na-okres-2023-2024-dzierzoniow-powiat-dzierzoniowski/
Patryk Muszyński Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna